வேட்புமனு ஆவணங்கள்

வேட்புமனுவுடன் அளிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் எவை?

வேட்பு மனு தாக்கலின்போது தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் அளிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள் எவை என்பது குறித்து தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி…