வேதாந்தா நிறுவனம் பங்குசந்தையில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும்: பிரபல இங்கிலாந்து பொருளாதார நிபுணர் வலியுறுத்தல்

வேதாந்தா நிறுவனம் பங்குசந்தையில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும்: பிரபல இங்கிலாந்து பொருளாதார நிபுணர் வலியுறுத்தல்

லண்டன்: சுற்றுச்சூழலை மாசு படுத்தும்,  வேதாந்தா நிறுவனம் பங்குசந்தையில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் என்று  பிரபல பொருளாதார நிபுணர் வலியுறுத்தி…