வேலை இல்லை

கல்வி தகுதி: பி.டெக்: எம்.ஈ.. முன் அனுபவம்: பேராசிரியர்.. தொழில்: முறுக்கு விற்பனை..

கல்வி தகுதி: பி.டெக்: எம்.ஈ.. முன் அனுபவம்: பேராசிரியர்.. தொழில்: முறுக்கு விற்பனை..   ஊரடங்கால் வீதிக்கு வந்த வாத்தியார்களில் மகேஸ்வரனும் ஒருவர்….

கூலி வேலைக்குச் செல்லும் ஆசிரியர்கள்..

கூலி வேலைக்குச் செல்லும் ஆசிரியர்கள்.. ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவு ,அங்குள்ள  ஆசிரியர்களை நிலை குலையச் செய்துள்ளது. கை…