வைரலாகிவரும்

இணையத்தில் வைரலாகிவரும் ஆப்பிள் பென் பாடல்!(வீடியோ)

அர்த்தமேயில்லாத மொக்கையான பாடல் வரிகளுடன் எடுக்கப்படும் சில பாடல்கள் சில நேரங்களில் உலகப்புகழ் பெற்றுவிடுவதுண்டு. கங்கம் ஸ்டைல் பாடல் அதற்கு…