‘ஸ்மைலிங் புத்தா’ இந்தியா அணுகுண்டு சோதனை நடத்திய நாள் இன்று!

‘ஸ்மைலிங் புத்தா’ இந்தியா அணுகுண்டு சோதனை நடத்திய நாள் இன்று!

இந்தியாவின் இரும்பு பெண்மணி இந்திராகாந்தி பிரதமராக இருந்தபோது முதன்முதலாக அணுகுண்டு சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. 1974ம் ஆண்டு மே 18ந்தேதி…