ஸ்வப்னா சுரேஷ் மீது ’’காபிபோசா’’ சட்டம் பாய்ந்தது : ஒரு வருடம் ஜெயிலில் இருக்க வேண்டும்

ஸ்வப்னா சுரேஷ் மீது ’’காபிபோசா’’ சட்டம் பாய்ந்தது : ஒரு வருடம் ஜெயிலில் இருக்க வேண்டும்..

  திருவனந்தபுரம் : கேரள தங்க கடத்தல் வழக்கில் பிரதான குற்றவாளியான ஸ்வப்னா சுரேஷ் மீது சுங்கத்துறை, தேசிய புலனாய்வு…