ஹரியானா: கடும் மழையில் சிக்கி அரசு முகாமில் இருந்த 25 மாடுகள் பலி

ஹரியானா: கடும் மழையில் சிக்கி அரசு முகாமில் இருந்த 25 மாடுகள் பலி

குருக்ஷேத்திரா: ஹரியானா மாநிலம் குருக்ஷேத்திராவில் உள்ள மதானா கிராமத்தில் அரசு முகாமில் இருந்த 25 பசுக்கள் இறந்துள்ளது. தொடர் மழையான்…