05/09/2020:  சென்னையில் கொரோனா  பாதிப்பு – மண்டலவாரி நிலைப் பட்டியல்

05/09/2020:  சென்னையில் கொரோனா  பாதிப்பு – மண்டலவாரி நிலைப் பட்டியல்

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில், தலைநகர் சென்னை யில் கொரோ தொற்று பரவல் கட்டுக்குள் கொண்டு…