1 core

 1 கோடி ரூபாய் தராவிட்டால் ரஜினி வீட்டு முன் போராட்டம்:  விவசாயிகள் அறிவிப்பு

2016ம் வருடம் ஜூன் 23ம் தேதி வெளியிட்ப்பட்ட செய்தி:   திருச்சி:   ‘நடிகர் ரஜினி அறிவித்தபடி, நதிநீர் இணைப்புத்…