10 ஆயிரம் சிறுவர்களை காணவில்லை

அகதியாக வந்த 10,000 சிறுவர்களை காணவில்லை: ஐரோப்பா போலீஸ் அதிர்ச்சி

பிரிட்டன்: பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து அகதிகளாக வந்த 10 ஆயிரம் சிறுவர்களை காணவில்லை என ஐரோப்பா போலீஸ் அறிவித்துள்ளது. பல…