10 மடங்கு

மொபைல் இணைய கட்டணங்கள் 10 மடங்கு வரை அதிகரிக்குமா?

டில்லி இந்திய மொபைல் இணையக் கட்டணங்கள் 5 முதல் 10 மடங்கு வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மொபைல்…