12வது வகுப்பு அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

10, 11, 12வது வகுப்பு அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

சென்னை: தமிழகத்தில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 10வது (எஸ்எஸ்எல்சி) மற்றும் 11வது, 12வது வகுப்புகளுக்கான அரையாண்டு…