13 நாடுகள்

ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மருந்தை 13 நாடுகளுக்கு அனுப்பும் இந்தியா

டில்லி இந்தியா ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மருந்தை 13 நாடுகளுக்கு அனுப்ப உள்ளது. கொரோனா சிகிச்சைக்கு மலேரியா மருந்தான ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் பயன்படுத்தலாம் எனப்…

You may have missed