17 நாடுகளில் இந்திய நர்சு பணி!! 6 முகமைகள் மூலம் மட்டுமே நியமனம்

17 நாடுகளில் இந்திய நர்சு பணி!! 6 முகமைகள் மூலம் மட்டுமே நியமனம்

குவைத்தில் நர்சு பணிக்கு இந்திய பெண்களை தேர்வு செய்ய கடந்த 2015ம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது….