2 நாள் கெடு

இம்ரான் கான் ராஜினாமா செய்ய இரண்டு நாள் கெடு விதிக்கும் மத குரு

இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தான் பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய இம்ரான் கானுக்கு இஸ்லாமிய மத குருவான மௌலானா ஃபஸ்லூர் ரகுமான் இரண்டு…