2 லட்சம் ஸ்மார்ட் கார்டுகளில் பிழைகள்! அமைச்சர் காமராஜ் ஒப்புதல்

2 லட்சம் ஸ்மார்ட் கார்டுகளில் பிழைகள்! அமைச்சர் காமராஜ் ஒப்புதல்

சென்னை, தமிழகத்தில் ரேஷன் பொருட்களை வாங்குவதற்காக பொதுமக்களுக்கு ஸ்மார்ட் கார்டு பெரும்பாலான பகுதிகளில் வழங்கப்பட்டது. நேற்று (செப்-1) முதல் ஸ்மார்ட்…