20 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக சீனாவில் மக்கள் தொகை வீழ்ச்சி!

20 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக சீனாவில் மக்கள் தொகை வீழ்ச்சி!

பீஜிங்: கடந்த 20 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக சீனாவின் தலைநகரமான பெய்ஜிங்கில் மக்கள் தொகை குறைந்துள்ளது, என சின்ஹுவா செய்தி…