2019ம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கு அசாம் மொழி படமான ‘வில்லேஜ் ராக்ஸ்டார்’ பரிந்துரை

2019ம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருதுக்கு அசாம் மொழி படமான ‘வில்லேஜ் ராக்ஸ்டார்’ பரிந்துரை

2019 ம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருது போட்டியில் அசாமிய மொழிப்படமான “Village Rockstars” என்ற இந்திய திரைப்படம் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் மிகப்பெரிய…