2021ம் ஆண்டில் 23 நாட்கள் அரசு பொது விடுமுறை: தமிழக அரசின் அரசாணை வெளியீடு

2021ம் ஆண்டில் 23 நாட்கள் அரசு பொது விடுமுறை: தமிழக அரசின் அரசாணை வெளியீடு

சென்னை: 2021ம் ஆண்டில் 23 நாட்கள் அரசு பொது விடுமுறை என்பது குறித்த அரசாணையை தமிழகஅரசு வெளியிட்டு உள்ளது. அடுத்த…