2024ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட்

2024ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட்

லண்டன்: 2024ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியில் கிரிக்கெட் போட்டியை சேர்க்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில்…