25ஆண்டுகள் வெளிநாட்டில் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த உழைப்பின் பயன் ஓரே இரவில் பறிபோனதே…! விவசாயி வேதனை

25ஆண்டுகள் வெளிநாட்டில் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த உழைப்பின் பயன் ஓரே இரவில் பறிபோனதே…! விவசாயி வேதனை

பட்டுக்கோட்டை: 25ஆண்டுகள் வெளிநாட்டில் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த உழைப்பின் பயன் கஜா புயலின் காரணமாக ஓரே இரவில் பறி போய்விட்டதே என்று…