3 நாளில்

ரூபாய் பிரச்சினை: 3 நாளில் 1லட்சம் ஐபோன்கள் விற்பனை!

டில்லி, ரூபாய் நோட்டு செல்லாது மற்றும் சில்லரை பிரச்சினையால் கடந்த  3 நாட்களில் ஒரு லட்சம் ஐபோன்கள் இந்தியாவில் விற்பனையாகி…