3 மாத ஊதியம்

ராமர் கோயிலுக்கு 3 மாத ஊதியம் அளித்த ஆந்திர எம்.பி.   

ராமர் கோயிலுக்கு 3 மாத ஊதியம் அளித்த ஆந்திர எம்.பி. ஆந்திர மாநில ஆளும் கட்சியான ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் எம்.பி.யான ரகுராம கிருஷ்ணராஜு, அயோத்தியில்…