325 மாவட்டங்கள்

கொரோனா : இந்தியாவில் 325 மாவட்டங்களுக்குப் பாதிப்பு இல்லை

டில்லி கொரோனாவால் இந்தியாவில் 325 மாவட்டங்களில் உள்ளோர் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை எனச் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு…