35 செவிலியர்களுக்கு ‘பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்’ விருது….ஜனாதிபதி வழங்கினார்

35 செவிலியர்களுக்கு ‘பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்’ விருது….ஜனாதிபதி வழங்கினார்

டில்லி: சிறப்பாக பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் ‘பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் விருது’ வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் சர்வதேச செவிலியர் தினமான…