4 Judges of sc

உச்சநீதிமன்றத்தில் அனைத்து நீதிபதி பதவிகளும் நிரப்பப்பட்டன

டில்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் 4 புதிய நீதிபதிகள் பதவி ஏற்றதை அடுத்து அனைத்து 31 இடங்களும் நிரப்பப் பட்டுள்ளன. உச்சநீதிமன்றத்தில் கொலிஜியம்…