400 கோடி ரூபாய் கறுப்புப்பணம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது!: அருண்ஜெட்லி

5,400 கோடி ரூபாய் கறுப்புப்பணம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது!: அருண்ஜெட்லி

டில்லி: ரூபாய் நோட்டுகள் தடைசெய்யப்பட்ட காலத்தில், நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், கணக்கில் வராத 5,400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு…