415 சீனியர்  டிரெய்னி விமானி

ஏர் இந்தியா: 415 சீனியர்  டிரெய்னி விமானி பணி!

புதுடெல்லி: ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தில் டிரெய்னி விமான பணிக்கு வருப்பபமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள…