42 வருடங்கள்

மோசமாகும் இந்தியப் பொருளாதாரம்; வேடிக்கை பார்க்கும் மோடி……

டில்லி கடந்த 42 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மோசமாக ஆகி உள்ள இந்தியப் பொருளாதார நிலையை மோடி வேடிக்கை பார்க்கிறாரா…