5 மாநில தேர்தல் முடிவு: காலை 9.30 மணி முன்னிலை நிலவரம்!