500 எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான சார்ஜ் ஏற்றும் மையங்கள் அமைக்கப்படும்

இந்தியாவில் 6,500 எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான சார்ஜ் ஏற்றும் மையங்கள் அமைக்கப்படும்

மும்பை: அடுத்த 5 ஆண்டுகளில், இந்தியாவில் 6,500 எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான சார்ஜ் ஏற்றும் மையங்கள் நிறுவப்படும், என்று EV மோட்டார்ஸ்…