56 war ships to be procured for Indian Navy : Sunil Lanba

56 புதிய போர்க்கப்பல்கள்.வாங்கும் இந்திய கடற்படை

டில்லி இந்திய கடற்படைக்காக 56 புதிய போர்க்கப்பல்கள் வாங்க உள்ளதாக தளபதி சுனில் லன்பா தெரிவித்துள்ளார். இந்திய கடற்படை தினம்…