57 sample collection center

கொரோனா வைரஸ் : நாடெங்கும் 52 சோதனை நிலையங்கள் திறப்பு

டில்லி இந்தியா முழுவதுமாக கொரோனா வைரஸ் சோதனைக்காக 52 சோதனை நிலையங்களும் 57 மாதிரிகள் சேகரிக்கும் நிலையங்களும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. சீனாவில்…