6 செயற்கைகோள்கள் விண்ணில் ஏவ திட்டம்: இஸ்ரோ தலைவர் சிவன்

ஜனவரி மாதத்திற்குள் 4 ராக்கெட், 6 செயற்கைகோள்கள் விண்ணில் ஏவ திட்டம்: இஸ்ரோ தலைவர் சிவன்

ஸ்ரீஹரிகோட்டா: இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ சார்பில், ஜனவரி மாதத்திற்குள் 4 ராக்கெட், 6 செயற்கைகோள்கள் விண்ணில் ஏவ…