70 பியுசி கல்லூரிகளை மூட கர்நாடகா அரசு முடிவு!

70 பியுசி கல்லூரிகளை மூட கர்நாடகா அரசு முடிவு!

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் மாணவர்கள் சேர்க்கையின்றி நடைபெற்று வரும் பியுசி கல்லூரிகளை மூட கர்நாடக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அடிப்படை வசதிகள்…