8 தீவிரவாதம்

சினிமா உலகில் எட்டு தீவிரவாதங்கள்.. கங்கனா வெளியிட்ட பட்டியல்..

சினிமா உலகில் எட்டு தீவிரவாதங்கள்.. கங்கனா வெளியிட்ட பட்டியல்.. அரசியல்வாதிகளை மிஞ்சும் வகையில் தினமும் ஓர் அறிக்கை வெளியிட்டு, இந்தி சினிமாக்காரர்களை ஆத்திரமூட்டிவரும் நடிகை கங்கனா…