80 சி

வருமான வரி விலக்கு 80 சி யின்கீழ் என்னென்ன சேமிப்புக்கள் வரும்?

சென்னை வருமானவரியை மிச்சம் பிடிக்க 80 சி யின் கீழ் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள சேமிப்புகளின் விவரம் பின் வருமாறு வருமான…