Random image

82500 ATMs recalibrated to dispense new notes

புதிய ரூபாய் நோட்டுகளுக்காக நாடு முழுவதும் 82,500 ஏடிஎம்கள் மறுகட்டமைப்பு

இந்தியாவில் மொத்தம் 2.2 லட்சம் ஏடிஎம்கள் உள்ளன. புதிய 500 மற்றும் 2000 ரூபாய் நோட்டுக்களை விநியோகிக்கும் வகையில் நாடுமுழுவது…