86 சதவீத பணம்

நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள 86 சதவீத பணம் கருப்புப் பணமா? காங்கிரஸ் கேள்வி

டில்லி, பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று காலை தொடங்கியது. நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள 86 சதவீத பணம் கருப்பு பணமா…