advance?

“நோட்டு செல்லாது” அறிவிப்பு முன்னதாகவே ரஜினிக்கு தெரியுமா?

சென்னை, நோட்டு செல்லாது என்ற அறிவிப்பு ரஜினிக்கு முன்பே தெரியுமா? என்று கேள்வி எழும்பி உள்ளது. காரணம் அவரது மருமகன்…