After changing highways to local roads

மீண்டும் நெடுஞ்சாலைகளில் டாஸ்மாக்??

சென்னை நெடுஞ்சாலைகளை உள்ளூர் சாலைகள் ஆக்குவதில் தவறில்லை என்னும் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவினால் பல நெடுஞ்சாலைகள் உள்ளூர் சாலைகள் ஆக்கப்பட்டு…