“arul tharum alaya tharisanam” Spiritual Book Released

அருள்தரும் ஆலய தரிசனம் : ஆன்மீக புத்தகம் வெளியீடு

“அருள் தரும் ஆலய தரிசனம்”  என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழா சென்னை தி.நகரில் நடைபெற்றது. 101 கோவில்களின் தலபுராணம், கோயிலின்…