Autism

மொபைல் கேம்களைப் பயன்படுத்தி இனி ஆட்டிசம் பாதிப்பைக் கண்டறிய முடியும்

  குழந்தைகளை  மொபைல் கேம் விளையாட வைத்து அவர்கள் விளையாடும் முறையை கண்காணித்து அதன்மூலம்  ஆட்டிசம் பாதிப்பை கண்டறியும் எளிய…

உயிரணுக்களிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ வை தனிமைப்படுத்தும் முறை:ஆட்டிசம் குணப்படுத்த உதவும்

ஆட்டிசம்(மன இறுக்கம்), புற்றுநோய் மற்றும் எச்ஐவி நோய்களை குணப்படுத்த விஞ்ஞானிகள்  முக்கிய துருப்பினை  கண்டறிந்துள்ளனர். உலகின் மிக விசித்திரமான நோய்களுக்கு…