BBC news reader’s spelling mistake created a great debate

அர்த்தம் அனர்த்தமானது: பிபிசி-யில் பரபரப்பு

லண்டன் இங்கிலாந்தின் பி பி சி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் செய்தி அறிவிப்பாளர் லாரா குன்னெஸ்பர்க் செய்தி வாசிப்பில் செய்த ஒரு…