Biomarker

கருப்பை புற்றுநோயை கண்டறிய ’’பயோமார்க்கர்’’ இரத்தப் பரிசோதனை

கருப்பை (கர்ப்பப்பை) புற்றுநோயை கண்டறிய விஞ்ஞானிகள் குழு ’’பயோமார்க்கர்’’ எனும் புதிய இரத்த பரிசோதனை முறையை உருவாக்கியுள்ளனர்,  இந்த புதிய…