busy in election work

இந்திய வீரர் பிடிபட்ட நிலையிலும் தேர்தல் பணி புரியும் இந்திய பிரதமர்

ராய்ப்பூர் இந்திய வீரர் போர்கைதியாக சிக்கி உள்ள நிலையில் இந்திய பிரதமர் மோடியும் உள்துரை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் சத்தீஸ்கர்…