Car makers

சீனா: கார் தயாரிப்பாளர்களுக்கு கடுமையான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்!

  சீன அரசாங்கம் காற்று மாசடைவதைக் தடுக்க கடுமையான விதிமுறைகளை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் விளைவாக கார் தயாரிக்கும்…