China complains that India is misleading people

மக்களை திசை திருப்புகிறது இந்தியா  : சீனா புகார்

பீஜிங் சிக்கிம் எல்லை தங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் சாலை அமைக்கப்படுகிறது எனவும், இந்தியா பொய் கூறி மக்களை திசை திருப்புகிறது…