Contribution to chief minister relief fund for Gaja Relief

புயல் நிவாரண நிதி வழங்குங்கள்: தமிழக அரசு கோரிக்கை

சென்னை: தமிழக அரசின் புயல் நிவாரண பணிகளுக்கு நிதி வழங்குங்கள் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டு உள்ளது. இந்த…