Corona and Politics

கொரோனா: இயற்கை தன்னைத்தானே சீரமைத்துக் கொள்கிறது – ஆனால் எவ்வளவு காலம்?

பூமியியல் மனித செயல்பாடு குறையும்போது வெளியேற்றப்படும் கார்பன் அளவு வீழ்ச்சியடையும், அதன் இறுதி இலக்கு அரசியலாக இருக்கும். கொரோனா வைரஸால்…